Edificació nova

Per a tots els usos: habitatges unifamiliars, edificis plurifamiliars, locals comercials, naus industrials, oficines, showrooms, edificis d´ús terciari, …

Reforma interior o exterior

Disseny de banys, cuines, locals comercials, oficines, canvis d ´ús, … amb tots els serveis que hi vulguis incloure: plànols, memòries, pressupostos, direccions d´obra… i sempre amb solucions constructives que contribueixin a millorar l´eficiència energètica

Canvi d´imatge

Tant per una terrassa o pati exterior, com per un edifici o part d´ell, per donar un valor afegit, per facilitar el lloguer o la venda,…

Canvi de distribució

Per adaptar els espais a les noves necessitats: aconseguir més habitacions, introduir un nou bany, separar o unir diferents espais,… inclús dissenyar el mobiliari a mida.

Reforma de façana o coberta

Es poden modificar les obertures, canviar o repicar els revestiments per deixar la pedra vista, col.locar o millorar l´aïllament tèrmic,  aconseguir l´estanqueïtat, recollir les aigües pluvials, fer un mur o coberta vegetal,…

Intervencions per aprofitar recursos naturals

Recollir l´aigua de la pluja, reutilitzar aigües grises i pluvials per a WC, captar energia solar per aigua calenta i/o calefacció, aprofitar la ventilació creuada per estalviar en aire condicionat, instal.lar pèrgoles o porxos com a protecció solar,…

Millora en comfort general

Millora de l´aïllament tèrmic amb materials naturals, reciclats o reciclables, per exemple la llana d´ovella, el cotó, la cel.lulosa, la fibra de fusta, el suro,… Aquests materials, per les seves propietats, regulen la humitat ambiental a més de ser molt bons aïllants.

Disseny de jardins i espais exteriors

Les terrasses, jardins, parcs o places s´han de dissenyar en la seva globalitat, tenint en compte la topografia,  l´aigua, les plantes, el mobiliari, la llum, …