REFORMA I AMPLIACIÓ D´HABITATGE EN TESTERA

EN CONSTRUCCIÓ. Originalment la casa  constava de planta baixa i planta pis. Degut al mal estat de la coberta calia fer-la nova i es va plantejar una reforma principalment de la planta pis i la remunta d´una planta més com a altell. La nova distribució permet la comunicació interior de les plantes (fins ara només era exterior) i l´adaptació a les necessitats de la propietat. S´ha intervingut en fonamentació, reforç d´estructura existent i ampliació de nova estructura amb bigues de fusta laminada i pannells sandwich per alleugerir la càrrega general.

Situació: Celrà / Superfícies: 110.00 m2 reforma + 58.00 m2 ampliació. 

REFORMA DE COBERTA I OBERTURA DE FORATS

EN CONSTRUCCIÓ. En un mas del s.XVIII, amb teulada de dues vessants i uns trets característics, com diferents obertures adintellades, balcons emmarcats en rajol, esgrafiats a les rajoles que surten del teulat… es reforma una part de la coberta  i s´obren nous forats a les façanes. A la coberta es col.loquen cairats nous, llates i rajoles ceràmiques però també s´aprofita la intervenció per col.locar aïllament  tèrmic sota la teula. Algunes obertures a façana recuperen les existents antigament i d´altres es fan noves però mantenint les característiques d´aquesta tipologia de casa, amb els materials i proporcions adequats.

Situació: Celrà / Superfície de l´actuació: 72.00 m2. 

REFORMA I AMPLIACIÓ D’HABITATGE AÏLLAT

L´habitatge original és de planta baixa i consta de cuina, menjador, tres habitacions i un bany. Degut a la necessitat de disposar de més habitacions, es planteja una reforma i ampliació de la planta baixa i una remunta en planta pis. D´aquesta manera s´aconsegueix un gran espai com a sala-menjador-cuina, dos banys i cinc habitacions.  L´estructura a base de parets de càrrega i forjat unidireccional es repeteix en planta pis, però  s´optimitza el forjat de coberta utilitzant pannells sandwich vistos sobre bigues de fusta inclinades.

Situació: Vidreres / Superfícies: 35.00 m2 reforma + 92.00 m2 ampliació / Any: 2014. 

AMPLIACIÓ D’HABITATGE 

Casa d’estiueig a la costa que s’amplia amb una habitació més. Es fa una remunta sobre la terrassa del garatge existent i es connecta aquesta habitació amb la resta de la planta. Es fa una coberta lleugera amb pannells sandvitx sobre bigues de fusta laminada i s’aïlla molt bé tant la coberta, com la façana i el paviment.

Situació: Torroella de Montgrí / Superfícies: 20.00 m2 reforma / Any: 2014. 

AMPLIACIÓ D’HABITATGE 

L’ampliació consisteix en afegir un estudi a l’habitatge de planta pis, remuntant parcialment sobre el garatge existent. Perquè la cota de l’estudi sigui la mateixa que la de l’habitatge ha calgut fer un forjat elevat sobre l’actual sostre del garatge de xapa col.laborant suportat sobre bigues metàl.liques. Es fa una coberta lleugera amb pannells sandvitx in-situ sobre bigues de fusta laminada.

Situació: Vilobí d’Onyar/ Superfícies: 23.93 m2  / Any: 2015. 

REFORMA INTERIOR

Pis de tres habitacions i dos banys. Com que els propietaris tenen molts llibres i un piano de cua, per adaptar el pis a les seves necessitats hem anul.lat un dels banys i hem reformat l´altre, de manera que ara tenen una habitació molt gran per omplir de lletres i notes musicals.

Situació: Girona / Superfície: 24.00 m2. / Any: 2015

REFORMA INTERIOR

Habitatge situat al barri vell entre mitgeres de planta baixa i dues plantes pis. La planta a on es realitza la reforma estava formada per dues habitacions, un traster, un estudi, un distribuïdor, un bany i una antiga cuina. La reforma interior consisteix en l’enderroc del bany existent per la formació d’una cuina-menjador de dimensions més grans, i la realització del nou bany al traster.

Situació: Celrà / Superfície: 20.69 m2. / Any: 2015

REPICAR FAÇANA I AMPLIAR OBERTURES

Repicar i rejuntar façana. Ampliació d’obertures existents en planta baixa per donar més lluminositat a les estances seguint les proporcions del nucli antic del poble. Col.locació de brancals i dintells de pedra a totes les obertures.

Situació: Celrà / Superfície: 90,30 m2. / Any: 2014

CENTRE D’ESTÈTICA

Garatge buit reformat per a centre d’estètica. Aparador en cantonada, zona d’espera i mostrador formen el rebedor. Tres cabines de treball amb il.luminació natural i les zones humides a l’interior formen la distribució de la zona pública. L’office i el magatzem amb accès independent des del carrer i des del mostrador formen la zona privada. Disseny del mobiliari interior; mobles a mida segons les necessitats.

Situació: Bordils / Superfície: 52,98 m2. / Any: 2009