REFORMA I AMPLIACIÓ D´HABITATGE ENTRE MITGERES

EN PROJECTE. L’edifici objecte d’ampliació i reforma és un habitatge unifamiliar entre mitgeres amb un únic accés des del carrer, de planta baixa i planta pis. L’estructura és de parets de càrrega (mitgeres) i forjats de volta. S’intervé en les dues plantes i s’amplia fins a la profunditat màxima edificable que permet el Pla General d’Ordenació del Municipi.

Es reforma per adequar-la a les necessitats de la propietat fent un petit garatge i un espai comú de cuina-estar-menjador a la planta baixa. I dues habitacions, un banys, un estudi, un porxo amb una zona de rentador i instal.lacions i una terrassa en planta pis. S’aprofitarà la reforma per fer l’escala interior nova i col.locar aïllament tèrmic a la coberta existent.

Situació: Salt / Superfícies: 69,90 m2 reforma + 63,30 m2 ampliació. 

REFORMA I AMPLIACIÓ D´HABITATGE EN TESTERA

EN CONSTRUCCIÓ. Originalment la casa  constava de planta baixa i planta pis. Degut al mal estat de la coberta calia fer-la nova i es va plantejar una reforma principalment de la planta pis i la remunta d´una planta més com a altell. La nova distribució permet la comunicació interior de les plantes (fins ara només era exterior) i l´adaptació a les necessitats de la propietat. S´ha intervingut en fonamentació, reforç d´estructura existent i ampliació de nova estructura amb bigues de fusta laminada i pannells sandwich per alleugerir la càrrega general.

Situació: Celrà / Superfícies: 110.00 m2 reforma + 58.00 m2 ampliació. 

REFORMA DE COBERTA I OBERTURA DE FORATS

EN CONSTRUCCIÓ. En un mas del s.XVIII, amb teulada de dues vessants i uns trets característics, com diferents obertures adintellades, balcons emmarcats en rajol, esgrafiats a les rajoles que surten del teulat… es reforma una part de la coberta  i s´obren nous forats a les façanes. A la coberta es col.loquen cairats nous, llates i rajoles ceràmiques però també s´aprofita la intervenció per col.locar aïllament  tèrmic sota la teula. Algunes obertures a façana recuperen les existents antigament i d´altres es fan noves però mantenint les característiques d´aquesta tipologia de casa, amb els materials i proporcions adequats.

Situació: Celrà / Superfície de l´actuació: 72.00 m2. 

REFORMA I AMPLIACIÓ D’HABITATGE AÏLLAT

L´habitatge original és de planta baixa i consta de cuina, menjador, tres habitacions i un bany. Degut a la necessitat de disposar de més habitacions, es planteja una reforma i ampliació de la planta baixa i una remunta en planta pis. D´aquesta manera s´aconsegueix un gran espai com a sala-menjador-cuina, dos banys i cinc habitacions.  L´estructura a base de parets de càrrega i forjat unidireccional es repeteix en planta pis, però  s´optimitza el forjat de coberta utilitzant pannells sandwich vistos sobre bigues de fusta inclinades.

Situació: Vidreres / Superfícies: 35.00 m2 reforma + 92.00 m2 ampliació / Any: 2014. 

AMPLIACIÓ D’HABITATGE 

Casa d’estiueig a la costa que s’amplia amb una habitació més. Es fa una remunta sobre la terrassa del garatge existent i es connecta aquesta habitació amb la resta de la planta. Es fa una coberta lleugera amb pannells sandvitx sobre bigues de fusta laminada i s’aïlla molt bé tant la coberta, com la façana i el paviment.

Situació: Torroella de Montgrí / Superfícies: 20.00 m2 reforma / Any: 2014. 

AMPLIACIÓ D’HABITATGE 

L’ampliació consisteix en afegir un estudi a l’habitatge de planta pis, remuntant parcialment sobre el garatge existent. Perquè la cota de l’estudi sigui la mateixa que la de l’habitatge ha calgut fer un forjat elevat sobre l’actual sostre del garatge de xapa col.laborant suportat sobre bigues metàl.liques. Es fa una coberta lleugera amb pannells sandvitx in-situ sobre bigues de fusta laminada.

Situació: Vilobí d’Onyar/ Superfícies: 23.93 m2  / Any: 2015. 

REFORMA INTERIOR

Habitatge unifamiliar aïllat de planta baixa a on es reforma la zona de dia formada actualment per rebedor, cuina independent i sala d’estar-menjador. S’enderroquen els envans divisoris per formar un únic espai molt lluminós amb diferents zones. La zona de cuina està formada per una zona d’emmagatzematge en tot un pany de paret i la zona de treball en forma de «U» que incorpora una barra-taula que limita amb la zona de menjador pròpiament dita. S’organitza la zona d’estar, deixant la llar de foc actual i s’enderroca el moble d’obra que limita amb l’escala d’accés a la planta semisoterrani per fer una petita zona d’estudi amb llibreria.

La reforma modifica també les obertures; unint les de la sala d’estar per tenir un únic finestral més gran i  es fa una balconera a la zona de cuina per poder sortir a la terrassa exterior directament.

Situació: Blanes / Superfície: 52,40 m2. / Any: 2019

REFORMA INTERIOR

Pis de tres habitacions i dos banys. Com que els propietaris tenen molts llibres i un piano de cua, per adaptar el pis a les seves necessitats hem anul.lat un dels banys i hem reformat l´altre, de manera que ara tenen una habitació molt gran per omplir de lletres i notes musicals.

Situació: Girona / Superfície: 24.00 m2. / Any: 2015

REFORMA INTERIOR

Habitatge situat al barri vell entre mitgeres de planta baixa i dues plantes pis. La planta a on es realitza la reforma estava formada per dues habitacions, un traster, un estudi, un distribuïdor, un bany i una antiga cuina. La reforma interior consisteix en l’enderroc del bany existent per la formació d’una cuina-menjador de dimensions més grans, i la realització del nou bany al traster.

Situació: Celrà / Superfície: 20.69 m2. / Any: 2015

REPICAT DE FAÇANA I AMPLIACIÓ D’OBERTURES

Repicar i rejuntar façana. Ampliació d’obertures existents en planta baixa per donar més lluminositat a les estances seguint les proporcions del nucli antic del poble. Col.locació de brancals i dintells de pedra a totes les obertures.

Situació: Celrà / Superfície: 90,30 m2. / Any: 2014

REPARACIÓ DE DIPÒSITS D’AIGUA

En els dipòsits d´aigua potable municipals es reparen i es consoliden l’estructura i la coberta, s’ impermeabilitza el vas i es fan els revestiments exteriors i interiors. Es substitueix la valvuleria i es fan els bypassos adients. Es treballa l´entorn segons les necessitats: es col.loquen dipòsits prefabricats auxiliars, es fan els murs de tanca de parcel.la, s’adeqüen les casetes d’instal.lacions annexes, etc. Els treballs es fan coordinats amb la companyia gestora de l’aigua.

Situació: Sant Pol de Mar / Superfícies: Urbapol: 247m2; Pi del Soldat: 117 m2. / Any: 2017-2018