Espais per activitats

Els espais s’han d’adaptar a les diferents activitats, i cadascuna té requeriments diferents que cal complir. Aconseguim que l’espai de treball sigui pràctic i agradable.

CENTRE CLÍNIC I TERAPÈUTIC

Adequació de dos locals per a centre de serveis mèdics.