HABITATGE UNIFAMILIAR C & X

EN PROJECTE. Habitatge aïllat de planta baixa situat a la part més nord de la parcel.la, deixant així, el jardí principal a la zona sud i oest. L’edifici està format per dos volums d’obra vista col.locats en paral.lel (zona de dia i zona de nit) i un espai intermig per on s’accedeix a l’habitatge. La col.locació dels volums, un endarrerit respecte l’altre, permet que totes les estances principals tinguin bona orientació. S’ha intentat optimitzar l’espai i fer el mínim de passadissos. Al final del volum de dia hi trobem un petit volum desplaçat respecte el volum principal destinat a traster. Hi ha un porxo a la zona de dia orientat a sud amb vistes al pati principal.

La coberta del volum de nit i el traster serà plana no transitable. La coberta de la zona de dia serà inclinada.

Situació: Cervià de Ter / Superfície habitatge:178,20 m2. 

HABITATGE UNIFAMILIAR M & A

EN CONSTRUCCIÓ. Habitatge aïllat de planta baixa situat a la part més posterior de la parcel.la, deixant el jardí principal a la bona orientació. Edifici format per tres volums principals d’obra vista, dos espais intermitjos i un traster a la part posterior amb una zona coberta per a la col.locació de cotxes.

S’optimitza l’espai i es fan el mínim de passadissos. S’utilitzen materials vistos que optimitzen les solucions constructives.

Situació: Bordils / Superfície habitatge: 243,40 m2. 

HABITATGE UNIFAMILIAR C & J

EN CONSTRUCCIÓ. En una parcel.la amb forta pendent ascendent des del carrer s´hi situa l’habitatge unifamiliar aïllat de dues plantes, construït seguint els criteris Passivhaus. Qualificació energètica: A (8kg CO2/m2).

Fase 1: planta soterrani destinada a sala polivalent i garatge, amb murs de formigó armat i sostre de formigó unidireccional. Fase 2: planta baixa destinada a habitatge amb estructura de fusta amb entramat lleuger i bigues vistes formant el sostre inclinat. Façanes de fusta tractada amb aïllament de gruix important, tant interior com exterior tipus SATE.

S’adapta el terreny per crear plataformes anivellades per a altres usos.

Situació: Sant Julià de Ramis / Superfície habitatge: 364,50 m2. / Any: 2019

EDIFICI AUXILIAR A LA ZONA ESPORTIVA

Es construeix un espai polivalent i uns vestuaris per als usuaris del tennis, pàdel i petanca. El local polivalent, amb uns petits magatzems, obre les vistes a les pistes de tennis. Els vestuaris i lavabos permeten el seu ús de manera independent. S’utilitzen materials que optimitzen les solucions constructives i contribueixen a la sostenibilitat.

Situació: Celrà / Superfície: 81,67 m2 / Any: 2019

EDIFICI POLIVALENT – FASE 1- LLAR D’INFANTS I LOCAL SOCIAL

L’edifici polivalent està situat a la carretera GIV-6708, a l’entrada del poble. Es construirà en dues fases i la primera és la que es presenta acabada.

La planta baixa consta de dos volums independents, units per un gran porxo central que els donarà accés i serà lloc de pas i de trobada. El volum construït conté la llar d’infants i el local social. L´altre volum contindrà l’ajuntament i el consultori mèdic. Cadascun compta amb un nucli central d´instal·lacions que allibera la resta de la planta. El soterrani inclou aparcament i magatzems. Per analogia als materials que predominen al poble, s´escull la ceràmica com a material principal, però amb un format i posada en obra actuals. La façana modulada i ventilada contribueix a la sostenibilitat, així com la coberta de grava, la ventilació creuada, la visera a sud i els elements prefabricats que faciliten la posada en obra i la reducció de residus.

Es certifica l’obra feta amb una qualificació energètica B amb 25Kg CO2/m2.

Situació: Juià / Superfície: 774,28 m2. P.Soterrani – 423,35 m2. P.Baixa / Any: 2012

HABITATGE UNIFAMILIAR  M & I

En una parcel.la amb forta pendent ascendent des del carrer s´hi situa la casa, a una cota superior per disfrutar de les vistes al poble i al mar. Piscina interessant: llarga i estreta per poder nedar còmodament i situada en part sobre el garatge. Gran porxo  en planta baixa a sud amb panells verticals mòbils segons les necessitats de protecció solar. Construcció realitzada amb parets de formigó vist interior i exterior.

Amb col.laboració amb: Carles Molina Rodríguez – arquitecte
Situació: Blanes / Superfície: 268,29 m2. Habitatge / Any: 2008

HABITATGE UNIFAMILIAR D&A

Planta baixa en forma de L que permet aprofitar la bona orientació per a les peces principals de l´habitatge i crear un jardí més recollit. Gran porxo a sud com a proteció solar i espai exterior generós. Un gran garatge i magatzem ocupen tota la planta en soterrani.

Situació: Riudellots de la Selva / Superfície: 164,05 m2. Habitatge / Any: 2007

HABITATGE UNIFAMILIAR  S & M

Casa entre mitgeres, de façana estreta i planta profunda. Es disposa l´escala de través, organitzant la planta de manera que la circulació és perimetral en planta baixa. Les zones humides ocupen la zona central, permetent les obertures de façana a les habitacions, sala i cuina. La façana nord es presenta tancada i opaca; la façana sud és molt oberta per captar al màxim la radiació solar.

Situació: St. Hilari Sacalm / Superfície: 186,05 m2. Habitatge / Any: 2003