MÍRIAM VIDAL BALDRICH

Arquitecta

Col.legiada núm. 28096/8

1996 Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona - Universitat Politècnica de Catalunya.

2012 Postgrau en Arquitectura i Sostenibilitat per l’escola Sert del Col.legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.

miriamvidal@arquilibri.cat

SUSANNA PÉREZ GARCIA

Arquitecta

Col.legiada núm. 52927/3

2006 Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona - Universitat Politècnica de Catalunya.

2012 Postgrau en Arquitectura i Sostenibilitat per l’escola Sert del Col.legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.

susannaperez@arquilibri.cat

COL.LABORADORS

David Pérez Ballart
Arquitecte tècnic

GÀLVEZ-MORÓN S.L.P.
Arquitectes tècnics - Càlcul d’estructures

BTF Enginyers SCP
Enginyeria - Càlcul d’instal.lacions

ENGICO2EN S.L.P.
Enginyeria - Càlcul d’instal.lacions

El nostre despatx