Parlem?

C/. Canigó, núm. 17-19, Local 1.
(entrada pel C/. Just Puig)
17460 CELRÀ. Girona.

972.49.34.89  /  657.93.21.62

arquilibri@arquilibri.cat

Informació bàsica sobre el tractament de dades (LO 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679 ]RGPD])Responsable del tractament: ARQUILIBRI, SCPFinalitat: Oferir i gestionar els nostres serveis d’arquitectura.Drets:  Pot exercir els drets previstos als articles 15 a 22 del RGPD, que es recullen a  la nostra política de privacitat.Avís legal

Informació bàsica sobre el tractament de dades (LO 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679 ]RGPD])

Responsable del tractament: ARQUILIBRI, SCP

Finalitat: Oferir i gestionar els nostres serveis d’arquitectura.

Drets:  Pot exercir els drets previstos als articles 15 a 22 del RGPD, que es recullen a  la nostra política de privacitat.

Avís legal