Serveis d’arquitectura

No només construïm; creem experiències.

Edificació nova
Per a tots els usos: habitatges unifamiliars, edificis plurifamiliars, locals comercials, naus industrials, oficines, showrooms, edificis d’ús terciari…
Canvi d´imatge
Tant per una terrassa o pati exterior, com per un edifici o part d’ell, per donar un valor afegit, per facilitar el lloguer o la venda…
Reforma de façana o coberta

Es poden modificar les obertures, canviar o repicar els revestiments per deixar la pedra vista, col·locar o millorar l’aïllament tèrmic, aconseguir l’estanquitat, recollir les aigües pluvials, fer un mur o coberta vegetal…

Millora en confort general
Millora de l’aïllament tèrmic amb materials naturals, reciclats o reciclables, per exemple la llana d’ovella, el cotó, la cel·lulosa, la fibra de fusta, el suro… Aquests materials, per les seves propietats, regulen la humitat ambiental a més de ser molt bons aïllants.
Canvi de distribució
Per adaptar els espais a les noves necessitats: aconseguir més habitacions, introduir un nou bany, separar o unir diferents espais,… inclús dissenyar el mobiliari a mida.
Intervencions per aprofitar recursos naturals
Recollir l’aigua de la pluja, reutilitzar aigües grises i pluvials per a WC, captar energia solar per aigua calenta o calefacció, aprofitar la ventilació creuada per estalviar en aire condicionat, instal·lar pèrgoles o porxos com a protecció solar…
Disseny de jardins i espais exteriors

Les terrasses, jardins, parcs o places s’han de dissenyar en la seva globalitat, tenint en compte la topografia, l’aigua, les plantes, el mobiliari, la llum…