Inici 9 Exteriors 9 Rampa exterior

Rampa exterior

Construcció d’una rampa exterior per millorar l’accessibilitat del CEIP L’Aulet, amb murs de bloc de formigó vistos pintats per integrar la nova construcció a l’edificació existent.

Situació: Celrà
Any: 2018
Col·laboradors:
Obres i Construccions Celrà S.L. – Constructor
Marta Pagans Garriga – Arquitecta tècnica